Pozycjonowanie – skuteczny Outsourcing

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • optymalizacja kosztów obsługi,
 • nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność.”

Usługa pozycjonowania stron internetowych to typowe wykorzystanie zalet outsourcing’u. Zlecenie pozycjonowania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej jest znacznie tańsze, niż zatrudnienie informatyka z odpowiednią widzą i zapleczem technicznym. Koszt pozycjonowana strony  zazwyczaj oscyluje w przedziale 500-3000 zł. miesięcznie. Koszt zatrudnienia specjalisty z tej dziedziny to wydatek rzędu 8 000 zł. miesięcznie netto.

Firmy pozycjonujące działają podobnie do firm doradztwa podatkowego. Koszt obsługi w biurze rachunkowym jest znaczne niższy, niż zatrudnienie własnej księgowej. Poza tym nie ponosi się kosztów przygotowania i obsługi stanowiska pracy, szkoleń, itp.

Korzystanie z usług specjalistycznej firmy daje też gwarancję lepszego wykonania usługi. Firmy pozycjonujące strony skupiają swe działania w 100% na tej czynności, analizują nowinki techniczne, inwestują w swój rozwój, aby zapewnić Klientom najwyższą jakość obsługi.

W Wikipaedii czytamy też:
Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w pięciu krokach:

 • analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone
  • należy więc określić jakich efektów oczekujemy, aby przedstawić je wykonawcy usługi
 • planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,
  • należy zwrócić uwagę na warunki umowy, koszty itp.
 • realizacja,
 • monitoring efektywności usługi outsourcingu,
  • firma pozycjonująca powinna przedstawiać efekty swoich działań, np. jako raporty z pozycjonowania. Ale poza tym to zleceniodawca powinien monitorować sposób wykonania usługi
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.
  • zleceniodawca powinien brać czynny udział w procesie, zgłaszać swoje uwagi, pomysły, zastrzeżenia. W razie konieczności firmy powinny wspólnie modyfikować proces wykonywania usługi w celu uzyskania jak największego zwrotu inwestycji dla zleceniodawcy.